Wszystkie klimatyzatory GREE są przystosowane do zaleceń unijnej dyrektywy dotyczącej ochrony środowiska.

GREE oferuje produkty spełniające postanowienia unijnego planu działania 20/20/20 oraz wytyczne dotyczące klimatyzatorów zawarte w Dyrektywie Ekoprojektu (ErP). Enerooszczędne rozwiązania wprowadzone w urządzeniach klimatyzacyjnych marki GREE wynikają nie tylko z wyżej wymienionych wymogów, ale również stanowią dowód na silne zaangażowanie koncernu GREE w ideę wytwarzania produktów przyjaznych dla środowiska naturalnego.

Nowa etykieta energetyczna
  • Większa efektywność sezonowa wpływa na wzrost wydajności pracy
  • Usprawniona wydajność i efektywność grzewczą
  • Niski poziom hałasu
Głównym celem projektu "Eco-design" było zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, przy minimalnych kosztach wdrożenia oraz redukcji zużycia energii elektrycznej. Są to więc urządzenia przyjazne środowisku, zużywające mniej energii. Dodatkowo produkty marki Inventor zostały zaprojektowane nie tylko zgodnie z nowymi normami energetycznymi, ale także w oparciu o niskie zużycie materiałów, wody przy minimalnym zanieczyszczeniu potwietrza. Ponadto komponenty, z których zostały wykonane nadają się do recyklingu.
Klimatyzatory Gree