Procedura zgłoszeń reklamacyjnych

Poniżej przedstawiono procedurę zgłoszeń reklamacyjnych dla poszczególnych producentów klimatyzatorów dystrybuowanych przez Firmę WIENKRA.

Należy uważnie się zapoznać z procedurą, ponieważ niespełnienie któregoś z punktów może skutkować odrzuceniem zgłoszenia reklamacyjnego!

Gree

  1. Należy rozpoznać usterkę, zlokalizować uszkodzone/wadliwe komponenty, w razie problemów z rozpoznaniem usterki skontaktować się z Dystrybutorem – Firmą WIENKRA.
  2. Wypełnić formularz „ZGŁOSZENIE SERWISOWE” (Kliknij i wypełnij formularz).

   Należy:

   • Dokładnie uzupełnić symbol modelu urządzenia. Jeżeli zgłaszana jest usterka jednostki wewnętrznej należy odpowiednio podać symbole dla jednostki wewnętrznej.
   • Dokładnie uzupełnić numer seryjny reklamowanego urządzenia. Dla jednostki zewnętrznej tabliczka znamionowa znajduje się na opakowaniu tekturowym (należy pamiętać o przeklejeniu/przepisaniu danych (numeru seryjnego) z tej tabliczki).
   Ponieważ zdarzają się „literówki” w zapisie symbolu modelu oraz numeru seryjnego prosimy o przesłanie zdjęcia tabliczki znamionowej urządzenia.
   • Podać numer faktury zakupu z WIENKRY oraz numer Karty Gwarancyjnej.
   • Podać datę sprzedaży klientowi ostatecznemu/datę instalacji (od tego momentu liczy się gwarancja).
   • Dokładnie opisać usterki urządzenia.
   • Podać symbol lub nazwę zamawianych części.

   W razie braku informacji o symbolu części prosimy o kontakt z Dystrybutorem – Firmą WIENKRA w celu ich ustalenia (zostanie przesłany rysunek złożeniowy urządzenia w celu określenia przez instalatora nr lokalizacji uszkodzonej/wadliwej części).

   • Podać sposób dostawy części (odbiór osobisty lub wysyłka na podany adres).
   • Podać dane osoby kontaktowej (imię i nazwisko, nr telefonu) naprawiającej uszkodzone urządzenie.

   Po wykonaniu naprawy uprzejmie prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny z informacją o powodzeniu naprawy

  3. Konieczne jest załączenie WYMAGANYCH dokumentów:
   • Skany wypełnionej karty gwarancyjnej (strony z danymi urządzenia oraz adnotacjami dotyczącymi przeglądów oraz napraw).
   • Skan faktury zakupu klienta ostatecznego (ważna jest data zakupu przez klienta).
   • Zdjęcie tabliczki znamionowej uszkodzonego urządzenia, w celu usprawnienia procedury zgłoszenia reklamacyjnego.

W PRZYPADKU BRAKU ZAŁĄCZENIA WYMAGANYCH POWYŻEJ DOKUMENTÓW* REKLAMACJA NIE BĘDZIE ROZPATRYWANA!

*(oprócz pozycji 3. C)

Realizacja reklamacji gwarancyjnej odbywać się będzie po podaniu wszystkich zamawianych części niezbędnych do naprawy uszkodzonego urządzenia. Zgłoszenie wysłane bez podanych części nie będzie uznawane.

Klimatyzatory Gree