Zgłoszenie serwisowe

Dane klienta ostatecznego / użytkownika

Dane urządzenia

Opis problemu

Wykonane czynności

Dane zgłaszającego

Zamawiane części zamienne

Sposób dostawy części

Klimatyzatory Gree